Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrie.

Middelen, bedagt, om eenen algeoieenen. Vrede te bewerken.

Hoewel die van Zeeland , Friesland en Utrecht last hadden, om niét tot deu Vrede te Hemmen, dan behoudens de Verbonden , roet Frankrijk gemaakt, Honden zij op 't punt om zich te laatenoverhaalen door het voorbeeld der andere Gewesten,' . toen de Franfchen een middel bedagten, om deezen flag afteweeren. Zij fielden voor, hunneverlcbilien met Spanje te willenlaaten verblijven aan de uiifpiaak der Algemeene Staaten en den Prins van Oranje. Eene bemiddeling , zo roemrijk, moest hen flreelen: en de Spanjaarden konden dezelve niet van de hand wijzen, zonder zich haatlijk te maaken in 't oog der genen, om welken te winnen zij zich zo veelmoei'e gegeeven hadden. De Franfchen twijfelden niet of zij zouden in de Vergaderingen, waar zij veel vrienden hadden , en waar zij door flreeken en omkooping konden werken , gemakiijk alle de overleggingen kunnen opfchorten , of naar hun welgevallen beftuuren ; dit was, buiten tegenfpraak, hun oogmerk; doch deeze firik kon niet bedekt blijven voor het fcherpziende oog der zodanigen, die het Vredeswerk wilden verhaasten. Zij wisten deeze kunstfirik met zo veel behendigheids te ontwijken, als dezelve gelegd was. Alles fchikte zich diensvol»

gens tot een fchielijk fluiten van den Vrede , wanneer de Knuit een nieuwen vond bedagt, omeenen algemeenen Vrede te bewerken. De Franfchen hadden , zints eenigen tijd, deeze Onderhandelaars, door verleiding en Gefqhenken , in hunne belangen weeten overtehaalen. Hij moest, daarenboven, den

last

Sluiten