Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NE DERLANDEN. 549

afval niet kunnende regtvaardigen op de veronderftelling, dat Frankrijk den Vrede weigerde , de Spaanfchen te moeten dwingen, om die te geeven (*).

Zulks vervvagtte men roet de daad, toen de Spanjaarden hen wisten overtehaalendoor één derfloutfte ftreeken , welken zij in deeze Vredehandeling gebruikt hadden. De beide Afgevaardigden van Holland bevonden zich bij den Heer Brun: hetgefprek werd gewend op het Huwelijk tusfchen de Infante van Spanje en Lodewijk den XIV. ,, Naardemaal „ wij," zeide de listige Onderhandelaar ', „ zo na,,-bij aan het punt zijn , om goede Vrienden te wor„ den , wil ik het voor u niet langer verbergen, ,, dat Spanje altoos eene geheime onderhandeling ge„ houden heeft met Frankrijk, welke zij van dag ,, tot dag konden fluiten door het Huwelijk der In-

fante met Lodewjjk den XIV, benevensde over„ gifte der Nederlanden als een Huwelijksgoed toe„ teftaan. De Opftand in Napels en Sicilië brengt „ ons een doodlijken flag toe. Ik vrees zelfs , dat „ wij, indien gij u niet haast met tekenen, ons ge,, noodzaakt zullen vinden de toevlugt te neemen „ tot dit laatfte redmiddel, om uit die groote onge„ legenheid te geraaken." De beide Afgevaardigden, vervuld met vooringenomene denkbeelden , dit verflag vergelijkende met de openingen, in vroegere

(*) Negoc.fecr. IV. p. 120.157.188 427. Wicquef. Liv. I. p. 58. Basnage , p. 92 — 99.

Qs

Frederik Hendrik.

De Spaanfchenhaaien de Staatfche Gevolmagtigden over [ot het tekenen van den Vrede.

1648.

1

Sluiten