Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer. Nederlanden. 55?

en de elende des $olks met de leevendigfte kleuren afgemaald te hebben , dé noodzaaklijkheid aantoonde, om eenen Vrede te fluiten, die alle deeze jammeren zou doen opbonden (*). De Franfche

Afgezant gaf allen moed niet op. Steeds hoope ^de de bekragtiging van het Vredesverdrag te ftremmen , boodt hij den Algemeenen Staaten het laatfte Plan des Cardinaals Mazarin aan : hun en den Prins van Oranje het oordeel afltaande over alles , wat Portugal, de Nederlanden en Catalonië betiof. Maar, dewijl hij vorderde , dat men tot het tekenen! des Verdrags niet zou treeden, dan na dat de voorgeflagene bemiddeling de gewenschte uitwerking hadt te

wege

(*) De Heer Talon deedt eene Redenvoering , den vijftienden van Louwmaand des jaars MDCXLV1II , in dezelve betuigc hij : „ Eertijds wederfprak men in het „ Parlement den Koning ; men durfde hem verklaaren , „ Sire, dit is onregtv aardig; maar tegenwoordig brengt „ men .geheel afgedaane Cevelfehriften . , . . Een wil„ lekeurig Staatsbefluur is goed voor Scyten en Barbaa„ ren, doch niet voor 't befchaafde Frankrijk, waar het „ Volk altoos geagt heeft , dat het Frij gehoor en wierdi „ en leefde als daadlijke Franfchen.^ Negociat. fecr. IV.' p. 428. 429. Mem. de Talon , Hf. p. 183. 190. Zie ook Mem. du Cardinal de Ret?. Vreemd is het, dac Voltaire, om altcos de zaaken van den belachlijlcüen kant te vertoonen, geen getrouw verflag gedaan beeft van deeze edele vrijheid in fpreeken en doen , die de Franfchen van die dagen ten onderfcheidenden kenmerke ftrekte, '

VL DeeU r

FnEDFRTK

He.ndrik.

Sluiten