Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tó# GESCHIEDENIS

Frederik

Bekragriging 'van den MünfterfehenVrede.

Doch de Knuit, wegens Zeeland voorzittende, weigerde een Befluitopremaaken, ilrijdignietdem.eeniiig van zijn Gewest; hij ftondt den itoel des Voorzitters af aan den Htere van Wimmenum , die , de voorgaande week , wegens Holland, voorgezeten hadt: en deeze beiloot, met vijf fteuimen , de bekragtiging van den Munfierfchen Frede ; 'er bijvoegende, dat men, overéénkomiiig den raad van zijne Hoogheid, den Afgevaardigden van Zeeland acht of tien dagen, tijds geeven mogt, om na.;cn.n last te haaien; naa welken tijd de Staaten hun laatst algemeen belluit zouden neeinen. Utreclit leverde, binnen weinig dagen, eene Verklaarhg in , bij Welke dit Gewest bewilligde in de bekra.iuiging van den Vrede. En bepaalden de Zes Gewesen , dat de uitwisfeiing der Bekragtigingen op den vijftienden van Bloeimaand zou gefchieden (*).

Ten gemelden dage kreeg dit gewigtig werk zijn volle beflag op da Groote Zaal van het Stadhuis te Munfter, in de tegenwoordigheid eener talrijke menigte aanfehouweren. Niets bleef achterwege , 'r. welk luister aan deeze Üaatlijke gebeurtenis kon bijzetten. De Gemagtigden der Staaten deeden den Eed met het opfteeken der twee voorlie vingeren van de rechtehand; die van Spanje lagen de rechtehand op bet Euangelie, waar op een zilveren Kruis geplaatst was, en hieven ze vervolgens op na den hemel,

(*) Wkquefort, l.Preuv. p. 210. 211. Aitzema,

Vredehandel 4 bl. 373.

Sluiten