Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

ZESDE D E E L '$

Tweede Stuk,

T GEMEENEBEST DER. FERÊÉNIGDE NEDERLANDEN.

DRIEËNTWINTIGSTE BOEK,

Het Stadhouderfchap van Willem den II, en de eerfte Oorlog met Engeland.

Vijfdr Tijdperk. Staat van het Gerneenebest ten opzigte van andere Mogenheden. — Inwendige Onlusten tusfchen de Algemeene Staaten en de Staaten van Holland, en tusfchen den Prins van Oranje en de Stad Amfter-

dam. Mislukte aanflag van dien Vorst op

die Stad. Zijn dood. Graaf Willem

Fhedepuk, Stadhouder van Groningen en de Ommelanden. Opening en raadpleegingen. der

Groote Fergadering,

Staat der Verdcnigde Gewesten ten opzigte van de qndere Mogenheden van Europa ; ten opzigte van * a Spanje,

Sluiten