Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. v

De aanflag ontdekt. Zijne Hoogheid komt zelve voor Amfterdam. Verdrag , tusfchen zijne Hoogheid en Amfterdam getroffen. Redenen, die Amfterdam bewoogen. Ontflag der gevangene Heeren. De Prins geeft reden van zijnen handel in gefchrift. De Gewesten befluiten tot een éénpaarigen voet van afdanking. Willem de II. bedankt voor zijne verrigtingen. Verbond tusfchen zijne Hoogheid en Frankrijk. Zijn dood. Onderfcheidir.c gevoelens en aandoeningen daar over. Willem de III. gehooren. Willem Fredekik, Stadhouder van Groningen en de Ommelanden. Bezending van Holland aan de andere Gewesten. De Staaten neemen verfcheide Voorregten , die de Stadhouder gehad hadt, na zich. Dezelve neemen de beflelling hunner Wethouderfchap aan zich. De Steden van üverijsfel, Gelderland , Groningen en Utrecht herkrijgen ook haare Regten. Omwenteling in Zeeland. Zeldzaame verandering in de geestneigingen. De Afgezondenen ter Groote Vergaderinge komen in den Haage. Aanfpraak van den Raadpenfionaris Kats. Poogingen der Staaten van Holland , om het Stadhouderfchap aftefchajfen. Poogingen der Friezen, om het-Stadhouderfchap fiaande te houden. Het Capitein Generaaü'chap afgefchajt. Holland zoekt Zeeland van de noodloosheid des Capitein - Generaalichaps te overtuigen. Het fluk der Militie beflist. Het fluk der Religie behandeld. Aanfpraak van Lotius , uit naam der Synoden. Schikkingen tegen de Omkoopingen. Die van Braband en Drente doen ver geeffchen aanzoek bij de Groote Vergadering.

* \ Voor-

Sluiten