Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

VII

naald. Aanflag der Engelfchen , om de Schepen en Havens deezer Landen te verdelgen. De Zeeuwen willen het Capitein- en Admiraal-Generaalfchap aan den Prins opdraagen. In Gelderland en Overijsfel "komt dit eek in overweeging. Joan de Witt, Raadpenflo naris, Koning Carel de II, wil zich op de Ploot der Staaten infeheepen . dit wederhouden. Zeeflag van drie dagen tusfchen Blake en Tromp. Overwinning en dood van Jan van Galen. Zeef tg hij Nieuwpoort en Duinkerken. De Staaten zenden eene magtige Ploot in Zee. Zeeflag op de hoogte van Katwijk en de Maaze. Lof van Tromp , in den flag gefneuveld. Straf eeniger Capiteinen en Luitenants. Ongelukkige gevolgen van deezen Oorlog. Opfchuddingen, om den Prins van Oranje te verheffen. On. lusten en oproeren in Holland. Holland verzet zich tegen de verheffing van den Prins. De Vcréénigde Gewesten zoeken met andere Mogenheden Perbonden te fluiten. Aanbiedingen van de Engelfche Koningsgezinden. De Staaten van Holland fchrijven «<i Engeland. Afgevaardigden na Engeland. Crojiwell verkrijgt aldaar de Oppermagt, onder den tytel van Protector. Preemde taal, gevoerd door de Park. tnentsleden in Engeland. Ontwerp van Crom-vell, om Holland in Engeland in t elijven. Peel elfch en de voorflellen der Engelfchen. Cromwell vordert, dat Holland alleen den Prins van Oranje uitfluiten De Vrede gefloten tusfchen Engeland en de Veréénigde Gewesten. Cromwell dringt onverzettelijk aan op 'de uitjluiting des Prinfen van Oranje. Raadplec-

gin*

Sluiten