Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VITT

INHOUD.

gingen der Staaten van Holland over de Uitfluiting. Nadere handeling over de Uit fluit ing, en de Acte ontworpen. Beweegenisfen, ontflaan bij 't uitlekken van 't geheim der Uitfluitinge. Verfchillende gevoelens der Gewesten. Vertoogen tegen de Uitfluiting. Verdeedigende Verklaaring der Staaten van Holland. '/ Gering genoegen over deezen Vrede in Holland. Aanmerkingen over 't gedrag der Staaten van Holland.

VIERENTWINTIGSTE BOEK.

Staat der Veréénigde Gewesten tot den tweeden Oorlog met Engeland.

Zevende Tijdfeik.

Holland doet de onlusten in de andere Gewesten be-

daaren. —— Verlies van Brazil. De Afri'

caanpche, Engelfche en Franfche Zeeroovers be-

teugeid. De Staaten verdeedigen de vrijheid

ven het Noorden tegen Zweeden. Omwenteling in Engeland. De Uitfluiting veinie-

tigd Verbond met Carel den II. Verbond en verdeeling der Nederlanden met Frankrijk. Oost-Indifche zaaken. Koophandel. Geldmiddelen. Kerklijke ge-

fchillen. Zeden Geleerdheid en Wee-

tenfehappen.

Voordeelen van den Vrede voor Holland. Onlusten in Utrecht, in Friesland en Gelderland, Zeeland,

16

Sluiten