Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H Ö U L>. ' rx

in Groningen e» de Ommelanden. Regeerings-gefieltenis in Overijsfel. Onlusten aldaar, tlollantl belet het aanftellen van eenen Veldmaarfchalk. Het verlies van Brazil. De Staaten zenden eene Floot tegen Portugal in zee. Tochten van de Africaanfche Roovers. Vredes-verdragen met de Africaanen. Zeerooverijen der Engelfchen en Franfchen. De Ruiter neemt twee Fraufche Vrijbuiters. Onèènigheik tusfchen Frankrijk en de Veréénigde Gewesten. Het gejchil bijgelegd. Vermeesteringen van Carel Gustavus, Koning van Zweeden. De Staaten doen het beleg van Dantzig »pbreeken. Verbonden van deezen Staat met Zweeden, Poolen, Dantzig d?#Deenemacken. De Koning van Deenemarken verklaart Zweeden den Oorlog. Vermeesteringen des Konings van Zweeden. J7e Vloot der Staaten zeilt door de Zond , en verlost Koppenhagen. De Staaten en de Engelfchen fchrijven de Nobrdfche Vorfien de wet voor. Onderhandelingen der Engelfchen en Hollanderen bij (te NoOfdfche Vorfien. De Staaten blijven alleen Middelaars in 't Noorden. Stoute landing op het Eiland Funen. Nederlaag der Zweeden. Algemeene Vrede in het Noorden. Vrede tusfchen Frankrijk en Spanje. Carel de II. zwerft om, met de hoope van zich, ten eenigen tijde, her field te zien. Downing ontmoet denzelven in 's Haage. Hij wordt in Engeland geroepen , om als Koning ie regeeren. Eere, hem in Holland beweezen. Zijn vertrek na Engeland. De Aéte van Uitiluiting vernietigd. De ijver voor het Huis van Oranje verkoelt. Drie der

Reg.

Sluiten