Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x INHOUD.

Regt er en van C^rel den H. overgeleverd. Verbond, met Engeland gefloten. De Staaten zoeken zich met Frankrijk te verbinden. Buitengewoon Gezantfchap der Staaten na Frankrijk. Verbond, tusfchen Frankrijk en den Staat gefloten. De Koning van Frankrijk wil Duinkerken in dit Vetdrag begreepen hebben. Staatkunde der Staaten ten opzigte van Frankrijk. Het Verbond van Frankrijk bekragtigd. Waan van d'Estrades. De Spaanfchen flellen eeve Verbintenis der Zeventien Gewesten voor. Ontwerp , om de Spaanfche Nederlanden te verdeelen. d'Estrades fchrtjft den Koning, dat de Hollanders overgehaald waren, uit vreeze voor den Turk. Merkwaardig fchrijven van Lodewijk den XIV, alshijde handeling tusfchen Spanje en Holland bemerkte. Over H ontwerp , om Holland van de Unie aftezonderen. Holland gaat in magt alle de andere Gewesten te boven. Verandering in 't openbaar Gebed. Geestgefieldheid ten opzigte van V Stadhouderfchap. Gefchil der Coccejaanen cn Voetiaanen. Gefchil tusfchen de Regeering te Utiecht en de Predikanten. Tveraars tegen de Verdraagzaamheid. Staat der Kunsten en Weetenfchappen. Verdraagzaamheid. Zeden. Rijkdom en Weelde. Bloeiende ftaat des Oost-Indifchen Handels. De Kaap de Goede Hoop verkreegen. Macasfar gewonnen. Gezantfchap na China. Op welk een voet men in Japan handel drijft. *t Eiland Formofa verhoren. Heldenbedrijf van den PredikanS Hambroek.

TA"

Sluiten