Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL

der

ALGEMEENE GESCHIEDENISSEN

van de

FERÊÉNIGDE

'T GEMEENEBEST DEK FERÊÉNIGDE NEDERLANDEN.

DRIEËNTWINTIGSTE BOEK.

Het Stadhouderfchap van Willem den II, en, de eerfte Oorlog met Engeland.

V ij f d e T ij d p e r k.

Staat van het Gerneenebest ten opzigte van andere Mogenheden. Inwendige Onlusten tusfchen de Algemeene Staaten en de Staaten van Holland, en tusfchen den Prins van Oranje en de Stad Amfterdam.—

Mislukte aanflag van dien Forst op die Stad.

Zijn dood. Graaf Willem Frederik , Stadhouder van Groningen en de Ommelanden. Opening en raadpleegingen der Groote Fergadering.

J0)e Westphaalfche Frede opent een nieuw Toneel in de Gefchiedenis van Nederlands Gerneenebest. FI Deel. 2. St» A Het

Sluiten