Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WtLIEM DIS II.

Staat Jer Feréé ■ nigdt / Gewesten ten opzigte van de andere Mogenheden in Europa;

ten opzigte van Spanje ,

aSu GESCHIEDENIS

Het Staatkundig ftelzel van 't zelve onderging groote veranderingen. De Vijanden van de Veréénigde Gewesten werden de grootfte Vrienden, de oude Bondgenooten , misnoegd, deezen over de trotsheid, genen over den afval, en allen over de nieuwe Verbintenisfen, door dezelven aangegaan, ftelden niet langer het zelfde belang in 't lot van den nu vrij gehouden Staat. Andere Mogenheden van Europa , niet te vrede wegens het hoogmoedig gedrag der Nederlanderen , of geprikkeld door ijverzugt over 't geluk, hun ten deele gevallen, wenschten ze vernederd te zien. Schoon , derhalven, dit Gerneenebest, ten dien tijde, den Schepter der Zee en des Handels zwaaide, fchoon Magt en Rijkdom aan 't zelve één der eerfte rangen onder de grootfte Mogenheden van Europa gegeeven hadt, was het egter duidelijk, dat de ongenegenheid der Staaten, van het zelve niet genoeg ontzien, een vuur onder de asfche deedt fmeulen, om, bij de eerfte gelegenheid, uittebarsten (*).

Geenen betoonden zich genegener , om zich met de Ferêénigde Gewesten te verbinden, dan de Spanjaarden , tegen welken zij zo veele jaaren eenen feilen Krijg voerden. Hadt het alleen van Holland afgehangen , men zou het door hen voorgellagene Verbond hebben aangenomen. Zij waren de eerften, die hun eenen Afgezant zonden. De Heer Brui*

deedt,

(*) Aitzema , HL D. bl. 33°. 335- 4°5- 470. 654,

WlCQÜEF. I, p. I30,

Sluiten