Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 287

deedt, in Zomermaand des jaars MDCXLIX , zijne intreede in den Haage , met dien tytel bekleed. De Koning noemde de Staaten zijne zeer waarde en groote Vrienden : en de Afgezant bediende zich, in zijne aanfpraak , niet zelden van de ftreelende uitdrukkingen , Magtige , Bloeiende en Souveraine Staat (*). —— De Koning van Deenemarken, dien zij meermaals de wet hadden voorgefchreeven, door openlijk de Partij zijner Vijanden te kiezen, zogt zich met hun te verdraagcn. Zij floten met dien Vorst een Verbond , den negenden van Wijnmaand des jaars MDCXLIX , getekend door Gelderland, Holland en Friesland. De Vaart der Staaten werd van den Sondfchen Tol ontheven voor eene jaarlijkfche uitkoop: dit Verdrag, voordeelig aan de Landfchappen en Steden, die op de Oostzee handel dreeven, fmaakte de anderen in geenen deele , en men was geenzins te vrede, dat de Algemeene Staaten de lasten zouden draagen van eene Overéénkomst, welke alleen bijzondere Staaten of Steden te baate kwam ; ter deezer oorzaalce, als mede van wegen de bezwaarlijkheid , om het zelve uittevoeren , hieldt dit Verdrag niet langer Handt dan tot in den jaare MDCLI (f).

Doch, in alle andere Rijken, waar het Gerneenebest , eertijds , dienstdoende en ijverige Vrienden

telde,

(') Wicquef. Preuv. I. p, 590, O Aitzema, III. D. bl 330.335. Wicquef. Preuv. L; p.637. Capelle Qidtnkf. II. p. 2ö"o, A a

Willem ds II.

van Dee» nemarken,

van Zweeden ,

Sluiten