Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WtU.em de II.

V3n de ónt Manze - Steden en Kxsland.

van de Rijks, venten.

aPS GESCHIEDENIS

telde, Waren de geneigdheden geheel veranderd. Zweeden was niet alleen misnoegd over het Verbond, door de Algemeene Staaten met Deencmarkcn aangegaan : het wist, dat zij niet opgehouden hadden met geduurig inteboezemen, hoe men moest waaken tegen den aanwas der grootheid van Zweeden in het Noorden, en zijn best doen om het evenwigt te heritellen : een woord , 't welk den Staatzugtigen zo ichor in de ooren klinkt. Dit Koningrijk was, daarenboven , te nauw aan Frankrijk verbonden, om niet te deelen in de verkoeling der vriendfehap tusfchen het Zélve en de Veréénigde Gewesten (*). —— De drie Hanze-Steden, Lubek, Hamburg en Breemen, verbonden zich niet aan 't Gerneenebest dan uitwendig, om zekere voorbijgaande belangen , heimlijk zamenitemmende tegen deszelfs heerfchappij ter Zee, zo nadeelig voor haaren Handel. De Czaar of Grootvorst van Moskovic , dien men ontzag om de belangen des Koophandels , zondt den Agent der Staaten te rug , dewijl hij geen baard aan de kin hadt (f).

De Rijksvorsten zageu met geen genoegen , dat het Gerneenebest liezettingen in verfcheide Steden van Duitschland hieldt. De Hertog van NieuWbürg vorderde het ontruimen van Ravenjïein. De Aartsbisfcbop van Keulen , tevens de waardigheid

van

(*) Aitzkma, III. U. bl. 403 405. 470.472. Ö54.655. (I) 7.\t aldaar, b'. 218. 214. 227. 234. Wicqi ef, Liv. if. p. 130.

Sluiten