Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wlf.T.EM DE JI.

! 1

i i t 2

11

b o d d S'

29* GESCHIEDENIS

Veel verder zou het Franfche ^/gegaan hebben in 't betoonen zijner gevoeligheid , hadden binnenlandiche onlusten dat Rijk, ten dien tijde, niet van één gereeten. De onéénigheid tusfchen het Volk en de Parlementen aan den eenen, en tusfchen het Hof en den Cardinaal Mazarin aan den anderen kant, was tot een volflagen Oorlog opgereezen. De Regentesfe week, roet den jongen Lodewijk, uit Parijs. Deeze Stad en haar omtrek , anders de Zetel der Weelde, veranderde in een Slagveld, met bloed bemorscht. De beide Partijen waren verdeeld onder de naamen van Frondeurs en Mazarins. Aan't hoofd der eerstgemelden honden de Hertog van Beaufort, de Medehelper des Aartsbisfchops van Parijs ; de Abt, naderhand de Cardinaal, de Rets ; de Prins de Conti , de Hertogen van Bouillon en van Lontueville , en-de Marfchalk de Torenne. De aatstgemelden hadden eerst tot Voorftander den 'rins van CoNDé; doch , gevangen genomen , om :ijne wijdgaapende eifchen , veranderden de belan;en, en veelen der Hoofden van Partij, dewijl zij ;een ander oogmerk hadden dan 's Volks misnoegen ot het bevorderen van hunne eigene bijzondere inigten te gebruiken. De Staatsdienaar zou zich, ïtddelerwijle, met het Gerneenebest verzoend heben , hadt hij 'er onderhand van kunnen trekken, m de Misnoegden te onderwerpen. Hij verzogt en, zijn aanzoek grondende op voorige Verdragen; >ch hij kreeg ten antwoord , dat de Staaten, vol:ns het Verdrag des jasrs MDCKLII, alleen var-

bon-

Sluiten