Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«9« GESCHIEDENIS

Willem

be II.

Het Huis der Gemeente verwaardigde zich niet da Engelfche overzetting hunner Aanfpraake ce leezen. Op den volgenden dag, den negenden van Sprokkelmaand, werd Koning Carel , door Beuls handen, in 't openbaar onthalsd. Het Hoogerhuis werd vernietigd, de Koninglijke Waardigheid afgefehafr , en Engeland in een Gerneenebest hervormd, 't welk gelegeerd zou worden, zonder Hoogerhuis , door Afgezondenen des Volks, in een Huis der Gemeente, 't welk den naam van Parlement aannam, vergaderd. Carel Stuart, 's Konings oudfle Zoon, voor Koning te verklaaren verboodt dit Huis, op ftraiTe des doods (*).

Zo ras de Prins van Oranje dit droevig uiteinde vernomen hadt , zondt hij Dodor Stuart tot den Prins van Walles , die zich toen in Holland bevondt. Om hem voortebereiden tot het hooren van die droeve tijding, fprak hij eerst van andere zaaken; doch de ontfteltenis, op zijn gelaad gefchilderd, duidde aan, dat hij iet ongemeens te zeggen hadt. De Prins vroeg de reden van zijne ontroerenisfe ? God zegene uwe Majefteit ! zeide de Doctor , met eene hem, door fnikken afgebrooken , en viel voor hem op de knien. Uit deeze woorden verflondt Carel, met hartzeer, dat hij te fchielijk Koning geworden was. — De Algemeene Staaten lieren ckn Prins van Walles den rouw beklaagen , hem met den tytel van Koning Carel den II. begroeten, en

we-

O Rai™, Tom.VIII.p,718-720. IX.p.3.4.5.

Sluiten