Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

i)E II.

Cliaraéter van Willem den II.

Soa GESCHIEDENIS

De Prins van Oranje hadt nog geen vierentwintig" jaaren bereikt. Reeds vroegtijdig gaf hij blijken van eenen heldenaart, die na Krijg en Krijgsroem haak" te. Van de Natuur hadt hij alle gaven ontvangen, gefchikt om harten inteneemen en te verpligten. Hoewel bleek van kleur , ftilzwijgend en dofgeestig van aart, bezat hij een gelaad, 't welk op het eerfte voorkomen behaagt, eene edele houding en eenminzaam voorkomen , zo gefchikt , om het Volk een gunstig denkbeeld inteboezemen. Schoon zwak van geitel , vondt hij in dejagt, het paardrijden , het dansfen, het kaatzen, en alle Iterke lichaamsbeweegingan , zijne geliefdlte uitfpanningen. Zijn vlug verhand, diepdenkende geest en vast geheugen helden hem ,op 't geleide van bekwaame Leermeesters, in ftaat, om groote vorderingen te maaken ih Gefchieden Taalkunde , vijfderlei Taaien fprak hij vaardig, in de Wis- en Natuurkunde , volgens de nieuwe grondftellingen van Descartes , was hij bedreeven. —=, Zo veele voordeelen , gevoegd bij zijne hooge geboorte en aanzienlijk huwelijk aan de Dogter eens Konings , boezemden hem, daar hij zich van Vleijers omringd vondt, de denkbeelden in,om een daadlijk beftaan te geeven aan eene verheffing, meermaalen doof zijne Voorvaders bedoeld , doch nooit verkreegen. Hij ftreelde zich met het vooruit, zigt van hier in te gereeder te zullen flaagen, dewijl hij op den bijftand van Frankrijk kon rekenen, en, van de twee Partijen in het Gerneenebest, was de talrijkfte op zijne zijde. Mogelijk was het hem gelukt ,

Sluiten