Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^3

GESCHIEDENIS

Willem de Ui

Da Staaten van Holland befluiten terafzonderüjkeafdanking.

Holland zwanrigheid maakten , om zich op eenigerlei wijze met deeze leening te bemoeijen, al dien last op zich namen, en de voorfchreeve fomme , onder behoorlijke verpanding eeniger Heerlijkheden tegen vier ten honderd, bezorgde; terwijl die Stad , weinig weeken naa het fluiten van dit Verdrag van leeninge, door zijne Hoogheid zelve voor eene weldaad erkend , zodanige blijken van 't ongenoegen diens Vorsts moest ondervinden, als geene wedergade hadden onder eenige voorgaande Stadhouderlijke regeering (*). Dan wij moeten dit hooger ophaalen , en met de voorgaande gebeurtenisfenzamenknoopen ; en Hukken vermelden, waar over het ganfche Land verbaasd ftondt, en die, op 't naaleezen, elk rechtaartig Nederlander een killen fchrik door 't hart jaa.gen.

De Staaten van Holland hadden niet bewilligd in den Staat van Oorlog voor den jaare MDCL, op welken het Krijgsvolk gebragt was, 'tgeen zij meenden dat moest afgedankt worden , en vonden , met bewilliging van Amfterdam , goed , den Gecommitteerden Raaden last te geeven , den Capitemen en Ritmeesteren der Compagnien, die ter hunner betaalinge honden, aantefchrijven, dat zij op geene verdere betaaling , van wegen Holland, te rekenen hadden. Nogthans werd de volvoering van dit Befluit, ter gelegenheid eens nieuwen voorflags zijner Hoogheid , eenigen tijd verfchooven ; doch, in 'c

begin

snaar Auifl, V. St. bl. 74 enz.

Sluiten