Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bir NEDERLANDEN. ïtt

lottiglte gevolgen : een Ontwerp, met allen fpoed, en op eene vreemde wijze , in een Staatsbefluit veranderd: behelzende een last aan alle Bevelhebberen, om het bevel der afdankinge , door de Staaten van Holland gegeeven, niet te gehoorzaamen, en dat'er eene plegtige Bezending zou gedaan worden aan de Steden van Holland, om dezelven te doen afilaan van het befluit tot de bijzondere afdanking : dat de Prins deeze Bezending, en de Perfoonen, die dezelve zouden uitmaaken, zou regelen. Bij deeze twee hui ken kwam nog een breeder en ingewikkelder Berigtfchrift voor zijne Hoogheid, 't geen wij met de eigene woorden hier zullen plaatzen , dewijl d« Prins, uit hoofde van 't zelve, zich geiegügd heef geoordeeld tot de Happen , welken wij hem, ver volgens, tegen de Stad Amfterdam en eenige Leder der Vergadering van Holland zullen zien neemen Zijne Hoogheid werd verfocht en geauthorifeert, on, alle modige orde te ftellen, ende die voorzieninge ti doen , ten eynde dat alles in goede ruste en vredt werdjc geconferveert, en inzonderheydt werde gemain tineert, ende vastgehouden de Unie, met den gevolg< cn aencleven van dien, ende in tegendeel geweert en de te gemoedt getreden , dat ter contrarie van dier fpude mogen worden voorgenomen (*). Een voorflag, die allen moest herinneren den last,

eer

(*) Refol. Gener. 165?, 5. Juny. Aitzema , Her fieldt Leeuw, bl. tl, 20. VLeeven van Willem, den II, II.D. bl. 516. 5«7<

P 3

Willem de II.

:

Sluiten