Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM BE II.

De Be-

ï.ei-t ing le Dordrecht.

3*4 GESCHIEDENIS

Krijgslieden met ondankbaarheid beloonen; dat men' weinig aanzag de diensten , welken zijne Hoogheid en deszelfs Voorzaaten den Lande hadden gedaan. —j. Men was niet fpaarzaam in het verfpreiden van gerugten, dat verfcheide Regenten in Holland het Vaderland aan den Spanjaard verkogt hadden , en, om \ zelve te leveren, de Rrijgsknégten afdankten (*). De Vergadering bedankte zijne Hoogheid voor de genomene voorzorge, hera verzoekende , dat hij door alle mogelijke middelen van inductie of overreding de Steden van Holland eene afzonderlijke afdanking zou tragten te ontraaden : en de Staaten van dat Gewest deeden vergeeffche moeite , om deeze Bezending te doen agterblijven (f).

Willem de II. vertrok , aan 't hoofd der uitgekoozene Bezending , met een talrijk gevolg van Krijgs overlten , op den achttien van Zomermaand. De verhaaste en vreemde wijze , waar op dit alles toeging, vermeerderde den agterdogt , zo moeilik uitterooijen in een vrijen Staat, wanneer dezelve eens wortel gefchooten heeft. De

Prins endervondt zulks. Eerst vervoegde hij

zich na Hollands oudfte Stad , Dordrecht. Ter déézer Stede hadt hij, in 'tvoorgaande jaar, êeGoede Lulden van Achten , aan welken en den OudRand de verkiezing van Burgemeesteren (iaat, tegen den zin der Regeeringe, en zonder het Hof van HoU

land

CO V Leeven van Willem den II. bl. 528. 529. (jij Re/U, Ccner. 6. en 7. Juny 1650.

Sluiten