Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 327

werd zeer euvel opgenomen. De Wethouderfchap gaf haar ongenoegen onbewimpeld te kennen over de fcherpe en dreigende woorden, door Aartsbergen gebruikt , zeggende , van den hoon, de Opperde Magt en Vrijheid des Gewests aangedaan, ter naaste Dagvaart verflag te zullen doen , en herfttiling te vorderen. En zij befloten , ondanks alle verdere aanzoeken zijner Hoogheid ', de Afgezondenen niet meer te hooren. Hoe zeer men verwagt hadt, dat eenige Leden van den Oud-Raad zich zouden geopenbaard hebben , en daar door fcheuringe ontftaan zijn, viel het geheel anders uit. Dit heeft men ' ïoegefchreeven aan de Afgezondenen |van Haarlem, Amfterdam, en eenige andere Steden , die, binnen Dordrecht , de Wethouderfchap aanzetten , om de oogmerken van zijne Hoogheid tegentegaan (*).

De Bezending , de reis vervorderende , kwam te Gorcum, waar twee Burgemeesters, van Amfterdam den Prins te gemoete gezonden , he'th aandienden , dat men zijne Vorstlijke Perfoon , noch de andere Heeren, die hem vergezelden, als alleen Afgevaardigden der Algemeene Staaten , noch ten gehoor, noch binnen de Stad zouden kunnen toelaaten. Zijne Hoogheid , wijders , verzoekende, dat hij zijn Gezag en hooge Wijsheid veeleer wilde gebruiken, om hunne Hoog Mogenden te doen afgaan van 't geen zij tegen den ftijl der Regeeringe en Refolutie

van

(*) Wicquef. Preuv. I, p. 475, Capelle Gedenkf. II, D, bl. 284. 392.

Willem de II.

- Te

Gor c'ini, Schoenhoven , Gouda, Rotterdam , Br iele, Schiedam ea Delft.*

Sluiten