Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. 3-9

woord, vertrekken. — Het gedrag derDelvenaaren was voor hem nog aanttootlijker. Zij wilden zijne Hoogheid alleen als Stadhouder ontvangen, weigerden onthaal en huisvesting aan zijngezelichap

en gevolg, en gaven een algemeen antwoord(*).

Deeze ontmoetingen, langs hoe onvriendlijker wordende, bcwoogen eenigen der Heeren Afgevaardigden zijne Hoogheid te raaden, dat hij alleen de reize zou vervolgen, en de Medeafgezondenen laaten gaan , om verdag te doen aan hunne Hoog Mogenheden, vertrouwende, dat zijne Hoogheid, alleen reizende, in de Steden, als Stadhouder, welkom zou weezeu; dat hij, uit hoofde der bijhebbende Heeren, onaangenaam was. Doch hij wilde hier toe niet verhaan. „ Hij toonde ," 't zijn de eige woorden des Heeren van Aartsbergen , ,, op reize zijnde, niet bekom-

merd te weezen met alfronteutë bejegeningen, niet „ anders als of hij zogt ofiènfie te ontvangen , ende „ door andere wegen daar van reparatie te verzoe„ ken: om welke redenen de Gecommitteerden dik„ wijls voorfloegen en rieden , dat hij zijn refpect „ beter behoorde te mefnagereu (f)."

Haarlem en andere Steden laatende liggen , verreisde de Bezending na Noordholland, en werd met veel fiaadijkheid begroet in de Steden Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. Een gelijktijdig Gefchiedfchrij

ver

(*) Aitzema Herflelde Leeuw, bl. 30. Capelle Ged<

bl. 287. 289 304.

(t) Capelle Gedenkf. II. D bl. 287. 28,9.

Willem

de II.

Te Alkmaar,Hoorn, Kakhuiz'-n en Medenblik.

Sluiten