Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33a

GESCHIEDENIS

Wiixem pe il.

Kliffen bij êIl-AI(temeeneStaaieu.

Zeer misnoegd verliet hij , in allen ipoed , Amfier* dam (*). -—■ Haarlem, nu aan de beurt der Bezendinge, ontving ze; maar weigerde dezelve in de Vroidfcbap toetelaaien : zijner Hoogheid , als Stadhouder, wilden zij dit wel vergunnen ; doch hij begeerde 'er, buiten de Medeafgevaardigden , niet te verfchijnen. Te Lcyden fcheen men de Bezen¬

ding al den fmaad en 't fmertlijke, op de reis geleden , sis ook de ontmoeting te Amfterdam en te Haarlem, te willen verzoeten. Hier werd zijne Hoogheid met de Heeren niet alleen ter gehoor toegelaaten , onthaald , en met een gunstig antwoord vereerd , maar ook bedankt voor de zorgen, ten dienste van her Land gedraagen (f).

De Bezending in den Haage wedergekeerd zijsdei deelt de Heer van Aartsbergen verfiag in de Algemeene Staatsvergadering, boofdzaaklijk hier op uitkomende , dat zommige Steden veiklaard hadden, bij de Unie te willen blijven, terwij! eenige hier van nauwDjks, en andere geheel niet, gefproken hadden; eu dat men ie Haarlem, Delft, Amfterdam en Me<&»M£d«ïBezendinge gehoor geweigerd hadt. Hierop werd de Bezending voor de genomene moeite bedankt (§). , Drie dagen laater, verfcheen zijne

Hoog-

(.*) Wagenaar, Amjl. V. 3:. bl. 83. Capelle Ged. II. D. bL 308.

Qj-j Aitzema , III. D. bl. 432. 433- Her/1. Leeuw, bl. 20.21. Capelle GtderM. II. D. bl. 309.

(§) Aitzema, als bov« Capelle Gei. II. D. bl. 310.314,

Sluiten