Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ces NEDERLANDEN. $tf

en zesentwintigduizend driehonderd en vijfrienKneg» ten , Holland zevenentwintïghonderd Ruiters , en een weinig minder dan zesentwintigduizend Knegten, in dienst houden. Voorts was men 't nog niet ééns over de wedde der Krijgs- en andere Bevelhebberen, en over de Logijsgelden (*). De gemoederen waren te zeer verbitterd , om tot een vergelijk te komen. Twee bedrijven, zo onverwagt als itout, ontdekten de oogmerken des Stadhouders , en dreigden den Staat met een volflagen ondergang.

Willem de II. zag met genoegen de gevoeligheid der Algemeene Staaten, door de zweevende gefchiflen ten hoogften top gereezen; als mede de gehegtheid der Krijgsbevelhebberen en Soldaaten , die zeer voor de vermindering van wedde of afdanking vreesden , aan zijn Pcrfoon, zo waakzaam voor hunne belangen; en agtte thans het tijdftip gebooren , om zijne heerschzugtige oogmerken te volvoeren. Hij liet zes Heeren Afgevaardigden der Hollandfche Steden , die zich fterkst tegen zijne maatregelen verzet hadden, bij zich ontbieden : en nam , zonder daar toe op eene bijzondere wijze gelast te zijn, hen ia hegtenis, juist de voetftappen drukkende van Maurits, toen deeze Oldknbarneveld , Hooceibeets en de Groot deedt vatten, 's Anderendaags 's avonds, werden zij, onder een fterk geleide van Ruiters en Knegten , na Locvefiein gevoerd. De zes Heeren waren, Jacob de Wit , Oud - Burgemeester

vari

(*) WlCqUEFORT, Liv. III. p. I5L

D 9

WilleM de II.

Zes Heeren van Holland gevangen jezer,^

'f,-

Sluiten