Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342

GESCHIEDENIS

Willem de II.

Beleid van den toeleg op Amflerdm?;.

:

gevaardigden gevonden wcrdt; doch de Heeren Bikker waren niet ter Dagvaane verfcheenen: en dagt zijne Hoogheid, de Stad in zijne raagt hebbende, zich genoeg op zijne voornaamfte ïegenltanders te zullen kunnen wreeken (*).

Dan, laaten wij een verflag geeven , hoe de zo veel gerusts maakende tocht op Amfterdam aangevangen en voortgezet werd: als mede het mislukken en de gevolgen van denzelven. Zijne Hoogheid hadt reeds vroeg zijn voorneemen te verdaan gegeeven aan Graaf Willem Frederik van Nasfau , Stadhouder van Friesland, dien het opperbeleid des aanflass werd toevertrouwd. De toeleg was, de Stad, 's morgens, met het opengaan der Poorte , intense* men. Het Krijgsvolk , hier toe voornaamlijk beftetnd, was dat der Coionellen Fkederik , Graave van Dana, en Coknelis van Aejsssen , Heer van Sommelsdijk , te Nieuwmegen, te Arnhem en daar omflreeks in bezetting liggende. Laatstgemelde Colonel hadt zijne Hoogheid , omtrent den twintigen van Hooimaand, bij zich ontboden, en hem 't genomen belluit, om Amfterdam , door middel der Huiteiije, 's morgens, met het opengaan der Poor:e, inteneemen, ontdekt. Bij verrasling moest het rel'chieden; want elk, die de ligging van Amfterdam tent, weet, dat die Stad door geen geregeld beleg e vermeesteren is , aan den eenen kant door water

om.

(*) HtlL Merc. 1650. bl. 45. '( Leeven van Willem, len II, bl. 643.

Sluiten