Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

se» NEDERLANDEN. 34$

te. voorzien 9 hadt men zoeken voortekomen, met een Heelmeester, die, op eene afgelegene plaats, en waar het dwaalen 't meest te dugten was , overtehaalen , dat hij , om de vlugt van eenen, die een manüag begaan hadt, te begunstigen , dien avond een Kaars voor één zijner hoogfte veniterraamen zou zetten : een welbedagt teken voor ■den Ritmeester Mom, die zelfs van den aanflag on« kundig , en geen gids medegegeeven was, dewijl men 't geheim flegts aan eenige weinigen betrouwd hadt; doch de Heelmeester, denkende, dat niemand in zulk een weer zich op weg zou begeeven , hadt ten elf uuren het licht weggenomen; en dit dwaalen bragt te wege, dat het grootfte gedeelte der Eenden, drie uuren naa den beftemden tijd, entoen het reeds dag was , Abkoude bereikte.

Graaf Willem bevondt zich reeds in dat Dorp, toen Sommelsdijk. en Dona , met een gedeelte des Krijgsvolks, op 't befprooken uur verfcheenen : het agterblijven van het meerendeel ontdekkende, wilde hij met de bijhebbende manfchap op Amflerdam aantrekken; doch de raad van Sommeisdtjk , om de overigen aftewagten, haalde over. De Hamburger Postboode hadt de dwaalende Ruiterij ontmoet, en, niet aangehouden, bragt hij, even naa acht uuren, eerst aan het Posthuis, en toen bij den Burgemeester Bikker , tijding , dat hij, met het aanbreeken van den dag , geweest waa onder eenige duizend Ruiters, die voorgaven Lotharingfchen te zijn , en na de Stad trokken, Geraku Bjkker, Drosfaard

vac

WlLLW Dl li.

Sluiten