Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34^

GESCHIEDENIS

Wir.r.ïji

fii£ tf.

) I

i

I

van Muiden , bevestigde het verhaal van den Post* looper, 'er bijvoegende, dat een goed gedeelte der manfchnp omtrent Maarden en door Gooiland verfpreid lag, als mede dat eene talrijke Ruiterbende na

Amflerdam in aantocht was. Men meende, iri

't eerst, dat het Zwtedfche Denden waren, die thans in Gulikerknd lagen, of Lotharingfchen, die meermaalen op de Grenzen ongeregeldheden gepleegd, en nu ten oogmerke hadden, Amflerdam te plunderen. Niemand dagt op Krijgsvolk van den Staat, gefchikt om de Steden te verdeedigen, maar niet om dezelven aanfeva'len.

Cornelis Bikker was de eenige der vier regeerende Burgemeesteren , die in de verdeediging der Stad kon voorzien; één hunner was voor weinig dagen overleden, en de twee anderen bevonden zich, om Stads en 's Lands zaaken, buiten de Stad. Hij pleegde raad met den Schepen Joan Huidekooper , Heer van Maarsféveen, deedt de Poorten en Boomen luiten, en de Valbruggen ophaalen. De Vroedfchap, ran de aannadering des gewapenden Krijgsvolks onlerrigt, befloot, zonder uitftel , den Krijgsraad te 'ergaderen, om op alle voorvallen te voorzien , de lurgerij in de wapenen te doen komen, en den Heer ^onraad Burg na den Haage te fchikken , om den Afgevaardigden ter Vergaderinge van.Holland vari* len toefiand der Stad te onderrigten. 't Gefchut /erd na de Wallen gefleept, de Schutterij en deSolaaten gewapend , de Trom geroerd, en Volk teri ienste van de Stad geworven. Acht Oorlogfchepen

fteldf

Sluiten