Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. sSS

hebben. Hier werd geen gewag gemaakt van het Krijgsvolk, noch van het gevangenzetten der zes Afgevaardigden , opdat zij, die dit Befluit opilelden, de vrijheid aan zich behouden mogten , om die bedrijven goed of kwaad te keuren, naa dat men den uitflag des belegs zou vernomen hebben : zij vreesden , dat eene openlijke afkeuring van duidelijk laakbaare bedrijven de fierheid der. Amjlerdammeren zou vermeerderen , en hen verfterken in het tegenftaan van de afdanking des Krijgsvolks, naar denzin der andere Gewesten.

Terwijl men in den Haag dit beraadflaagde, en 't nog twijfelagtig was , wat antwoord van daar zoukomen •, terwijl het wasfend water de vreeze vermeerderde , en de Belegeraars den Landlieden dikwijls vroegen } hoe hoog het wel zou kunnen rijzen?

vondt

de nagtvragt hadden, verbeeldden zich, dat'er eenige Ruiters voor de Poort waren : en eenigen zeiden, dat zij de Paarden hoovden gtinneken. Burgemeester Bikker , daar gehaald, meende het zelfde te hqoren, en gaf bevel om te fchieten. Gelijk gefchiedde. Wanneer men, den volgenden morgen , onderzoek deedt, wat'er van de zaak was, bevondt men , dat een Sleepers Paard voor de Poort hadt loopen

dwaalen. Dit geval, hoebeuzelagtig enbelachlijkin

zichzelven, zou zeer ernstige gevolgen naa zich hebben kannen fleepen. Gelukkig was de wind van de Stad af, zo dat dit fchieten weinig ver gehoord wierd. Anderzini was men ligt tot daadlijkheden gekomen , die de vernietiging des geheelen Legers medefleepten, E 3

Willet* de II.

Verdrag, tusfchen zijne Hoogheid en Amjlerdam getroffen.

Sluiten