Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S54 GËSCHIEDEN1S

WlLLEJI DK II.

i

vondt de Prins goed , van zijne zijde , eene onderhandeling met de Stad aantevangen , die gunstiger uitliep dan hij , in deeze netelige omllandigheid, zich kon belooven. In eenen Brief, aan de Regeering, begeerde de Prins, met zijn Krijgsvolk ter Stad ïngelaaten, en ter gehoor in den Raad ontvangen te worden. Vier Afgevaardigden traden methemiueen gefprek. Men begreep , welhaast, dat hij buitenfpoorige eifchen deedt, om ten minilen voordeelige te bedingen. Naa verfcheide over en weder handelingen, ,werd te Amflelveen het Verdrag getekend, voornaamlijk hier op uitkomende: „ Dat Amflerdam , ,, zo wel als de zes Gewesten, bewilligen zou in den Sraat van Oorlog , volgens den voorflag, ,, door zijne Hoogheid en den Raad van Staate, „ den vijfti'T-di'Tï ven Hooimaand, gedaan: dat de „ Prins , begeerende in de Stad te komen, aldaar „ zou ontvangen worden, gelijk zijne Voorzaaten, „ de Stadhouders , plagten , en dat men hem , „ zo hij het goedvondt, in de gemelde hoedanig. „ heid, in de Vroedfchap gehoor zou verleenen: dat de Stad haar best zou doen , om de oude „ vriendfchap en 't vertrouwen te herltellen in de

„ Vergadering van Holland" Doch 'er was

ïén geheim punt, 't welk meer zwaarigheids baarde dan alle de overigen. Willem de II. vorderde , dat de Broeders , Andries en Coünelis Bikker

m

He men voor de hoofdbewerkers hieldt van de moelige Befluiten der Stad, afdand zouden doen van de •egeering, en'er, voor altoos, uit blijven. Dit huk

vondi;

Sluiten