Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

^c-ndt veel tegenftands; doch, dewijl zijne Hoogheid onverzettelijk op 't zelve drong, booden de Gebroeders vrijwillig aan, „ dat zij, tot behoudenis van de „ ruste der Stad en der Gemeente , zich van alle „ verdere regeeringe en Stads Ampten wilden ont„ trekken." Men aanvaardde deeze aanbieding, voor welke zij op 't hartlijkst bedankt werden , met belofte, van deeze gunste aan hunne Perfoonen, Familie en Naakomelingen , bij alle gelegenheden, van wegen het Gemeen, te erkennen: ook werd wel uitdruklijk bedongen en aangetekend, dat deeze afzetting gefchiedde zonder krenking van hunne eer en goeden naam.

Men verwonderde zich over de toegeeflijkheid, door die fiere Stad betoond , en zommigen duidden dezelve als eene erkentenis van de ongeöorlofde en gevaarlijke Verbintenisfen met het Parlement \&\\ Engeland , waar van toen fferk gefproken werd. De Brief, van een Engehch Overhen uit honden gefchreeven, inhoudende , dat het Parlement belooft hadt, tienduizend man tot bijftand van Amfterdam overtezenden, bleek een louter verdichtzel te wee zen: van denzelfden llempel waren de punten var een Verdrag tusfchen de Stad Amfterdam enhetPar lement, bij welken men zich verhoudt, óeFeréénig de Gewesten, uitgenomen Holland, den Oorlog aan tedoen. Een lasterend ophel, alleen verzonnen, on de Wethouderfchap gehaat te maaken bij de, Burge rij, die gansch geen goed oog hadt op de tegenwooi dige Regeenng van Engeland. Eenige Lieden vai E 4 aan

Willem

de II.

Redenen,

fier dam bewoogen.

Sluiten