Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BÉR. NEDERLANDEN. 373

zonder , zulk een voorregt „niet hebbende , baare Wethouderfchap zouden mogen beftellen op zulk eene wijze , als zij ten mceften dienste van de Steden, zouden bevinden te behooren: zullende hethaarvrijftaan, daar toe bijzonder Octrooi te verzoeken aan

de Vergadering der Staaten. Zij behielden voor

zich hét begeeven van alle hooge Krijgs ■ampten,die hec Gewest betaalde. —— Zij helden vast, het Rectoraatfchap der Hoogefchoole te Leyden , op den voorflag des Academie - raads , en het LuitenantHoutvesterfchap , op den voorflag van het Lid der Edelen , te zullen begeeven , 't geen tot ds Waardigheid van Opperhoutvester behoorde , aan

zich behoudende. Alle Gunsten, Vergilfenis-

fen en Uitwisfchingen van misdaaden , voor deezen door den Stadhouder verleend , moesten , vervolgens , van de Staaten zeiven verzogt worden. —— Aan de Lijfwagt van den overledenen Prins gaven zij den naam van Lijfwagt van de Staaten van Hol' land. Met één woord, zi j betoonden meer dan ooit, Zich ais Souverainen van hun Gewest te willen gedraagen (*).

Alle de Steden van Holland vonden goed , zich door nieuwe Oétrooijen van 's Lands Staaten te doen hellen, ofte doen bevestigen, in hetRegcvan haare eigene Wethouderfchap te benoemen (f)-

't Ver-

(*) Refol. Heil. l6$a. bl. 371. 376.' en bl. 74.

<j) Gr-Plakaatb. IV. D.bl. 394 -429. AiTZ.III.bl.467.

F 5

Willem

DE II.

IÖ5I.

Sluiten