Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jdeb. NEDERLANDEN. 403

haalden, om in fftinne maatregelen te treeden (*).

De Baanderheeren, Edelen en Steden van StaatsBraband vernieuwden, op de Groote Vergadering, hun verzoek, reeds in den jaare MDCXLVI1I. gedaan, om deel aan de Hooge Regeering te mogen hebben, of ten minften zichzelven te mogen reg e-

ren; doch zij Haagden zo min als te vcoren (f).

Dit was ook het geval der Drentenaaren, wier Landfchap, met de Zeven Gewesten veréénigd , ook de Unie van Utrecht getekend heeft. Zij fcheenen bevoegd, om ter Groote Vergaderinge te komen , dewijl zij 'er befchreeven waren , zo men wil, bij toeval, of door onoplettenheii van een Griffier. Zij vervoegden zich daar, behoorlijk gemagiigd; doch, wat zij inbraken , kon hun gee.i toegang bezorgen. Zij kreegen geen deel aan 's Lands gemeene Regeering, hoewel zij, als een onafhanglijk Gewest, op zichzelven beflaan» e:i zichzef-en reg-eren (§).

Eer de Groote Vergadering fcheidde, viel 'er nog eehe gebeurtenis voor , die, bij zo vee:e vreemde lotwisfelingen, als wij, in een zeer kort tijdsberiek, elkander zagen opvolgen, onze opmerking overwaar-

dig

(*) Capelle . Gedenk f. II D. bl. 354 1 35& (f) Van Heuium Hifi. der Stad en Meijerije van 's Mertogenboieh , HL D. bl. I enz. Aitzema Herftelds

Leeuw, bl. 114 121.

(§) Wicq'jef, Preuv. Tom. II. p. 308. 309. Aitzema, lil. D. bl. 545. Herft. Leeuw , bl. 95-—= H-TBy^ershoek g, aft. Jurisptibl. Lib. I. c, XVI. p. T17. H4

Willem de II.

Die van ' Braband en Drente doen verpeeffchen aanzoek bij de Groote Vergadering.

Sluiten