Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o6 GESCHIEDENIS

V/lLLEM DE II.

behoorde vastteftellen van alles, wat, in den voedden jaare, bij eenige Gewesten of Perfoonen tegen den anderen mogt ondernomen of beiloten zijn. Sö>ïmelsdijk erkende zichzelven zo verre fchuldig, dat hij verzogt onder de algemeene Vergiffenisfe te mogen begreepen worden. Men maakte 'er een ontwerp van, dat Holland niet behaagde: doch het liet zich eindelijk overhaalen , ook om 'er Sommeisdijk onder te begrijpen, mits hij zich van alle Ampten van Regeeringe in Holland onthieidt (*). Bij deeze algerr.eens Vergiffenis beloofde men : ,, Nu noch „ ooit te zullen gedenken aan 't geen in denvcorledenen jaare voorgevallen was : en verklaarde de „ Befluiten van den vijfden en zesden van Zorner„ maand des gemeldeu jaars voor nietig, kiagtloos „ en van onwaarde, zo wei als alles, wat, 'in ge„ volge van dezelven, veirigc en ondernemen was, „ waar van de blijken en.overblijfze's uit de open„ baare Registers geligt zouden worden (f)." De cnien:eeming op Amfterdam hadt die Stad zwaare ko;ten veroorzaakt . tot het vergoeden daar van werd gearbeid , en men erkende ter Vergaderinge van Holland, dat dezelven ten dienste van denLr.rtde gedaan waren ; als mede, dat men der Stad, wegens

t

(*) Refol. Heil. léfcl. bl. 446. Wagenaar, Amft.V. Sc. bl. 156.

(f.) Aitzema,' III. D. bloSa 601. Herft. Leeuw,

bl. 15a. 183*188.

Sluiten