Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek N E D E R L A N D E N. 407

gens haaren betoonden ijver en wakkerheid , grooten dank fchuldig was (*).

De R.aadpenfionaris Kats befloot de Groote V?rgadering, op den éénentwintighen van Oogstmaand, met eene Aanfpraak, die thans weinig zou voldoen, doch misfchien beter met de denkwijze dier tijden, althans zeker met den fmaak des Redenaars , overéénkwam. De plaats'der Vergadering gaf hem Itoffe tot eene zinnebeeldige herinnering van 'tgeen zeverrigt hadt. „ De Kerk, ter zijde van de groote Hof,, zaal, verftrekte ten zinnebeelde van 't geen'er ten „ opzigte van den Godsdienst befloten was. — De „ Opgang na de gewoonlijke Vergadering der Alge», meene Sraaten kon de vastftelling der Unie af„ beelden. — De Toegang na de Pleitrolle van den „ Hove moest de fchikkingen omtrent deReg'.söefe-

„ ningen in gedagten brengen. De Ingang der

„ Reken- en Leenkamer herinnerde de fchikkingom„ trent de Geldmiddelen, en de gehoorzaamheid der „ Leensmannen en andere Onderzaaten van den

„ Staat. De Vaandels, Wimpels, Vlaggen en

„ Kornetten waren natuurlijke afbeeldzels van'tgeen „ in de Krijgszaaken befloten was. ■ Eindelijk

kon het Dak der Zaale, gemaakt van eene foort 9, van hout, waar aan [zo men wil] geene Spinne„ koppen duinen kunnen, noch gevonien worden, ,, in gedagten brengen, wat 'er was vascgefteld te-

->gen

(*) Wacenaar, Amft. V. St. bl. 160.

Willem

de H.

Het fluiten der Groote Vergadering»

Sluiten