Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4io GESCHIEDENIS

Willem

de II.

Ze*d#

ontwkam eene zamenzweering, tegen hem gefmeed; en de Koning van Frankrijk bleef langen tijd in openbaaren Oorlog met zijne Onderdaanen. —« Doch laaten wij de lotgevallen van ons Gemenebest onder eene Stadhouderlooze Kegeering zien , en tot een nieuw Tijdperk overgaan.

Sluiten