Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 411

Zesde Tijdperk.

Oorzaak des Oorlogs tusfchen Engelard en de Veréénigde Gewesten. -— Bloedige Zseflagen tusfchen deeze tweeMogenheden. Jcvvn de V/itt,

Raadpenjionaris. . Onderhandelingen en Vre-

de met Engeland. — De Acte der Seclufie.

JO)a gelukkige uitflag, met welken men, op de Groote Vergadering, de zaaken geregeld hadt, die onlusten in den Staat konden verwekken, diende, gelijk de Gefchiedfchrijverc van dien tijd aanmerken, om de gevaarlijke oatwerpen, of verkeerde inzigten der Mogenheden , die bet Gerneenebest een kwaad hart toedroegen, ie verijdelen. In de daad de zegepraal der Gemgenskutgezi^dt Partijs deedt de vrees, van in een nier.v/en Qorlpg met Spanje ingewikkeld te worden, verdwijnen. Diere c mwenteling fcheen zelfs gefekikt , om de dreigend le wolken van misverdand tusfchen het Gerneenebest en de nieuwe Regeering van Engeland te verdrijven. Zo lang fle Prins van Oranje leefde , hadt de Afgezant van het E~'gelsch Parlement geen gehoor bij de Algemeene Staaten kunnen verwerven. Te Staaten van Holland hadden vergeeffche poogingen gedaan, om hun die eere te bezorgen , en eene breuke te voorkomen , welker heillooze gevolgen ce Zeven Gewesten, en bijzonder Holland, zouden drukken.

Ge-

Stastder l'etéènig. de Gewestenten opzigte van Engeland.

1651.

Sluiten