Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*22 GESCHIEDENIS

StaatsJIlgee-

ring.

des jaars, te Londen. Met alle eerbetooning werden zij ontvangen; doch de ingeleverde klakten beantwoordde men met tegenklagten. De lange aanfpraak van Kats, opgecierd met bloemen van wel» fpreekenheid en geleerdheid, ingerigt, om Parrij te ftreelen door een kwalijk pasfende vergelijking tusfchen de twee Gemeenebesten. als mede door uittevaaien tegen de Bisfchoplijke Kerkbeerfchappij en de Koninglijke Waardigheid , werd koel en onverfchillig aangehoord. De Engelfchen weigerden te treeden in een Verbond van Vriendfchap en Koophandel, welks plan men hun voorftelde. De afgevorderde wedergifte der Schepen, den Onderdaanen der Staaten ontnomen , en het verzoek, om het herroepen der berugte A£te, waren zo verre van iets te betekenen, dat de Engelfchen nog meer eischten. Zij wilden , dat het Nederlandsen Gerneenebest afftand zou doen van allen Koophandel met de Engelfche Volkplantingen buiten Europa, en van de Visfcherije in de Brit fche Zeeën: althans dat elk Schip een tiende gedeelte van de vangst, voor 't genot van vrijheid, zoubetaalen; dat de Schepen van den Staat de Engel* fche Oorlogfchepen met het & rijken der Vlagge zouden begroeten , en de laatflen het regt hebben , om de Nederlandfche Schepen in Zee te doorzoeken. ——. Het uitrusten der Vloote in de Veréénigde Gewesten hieldm de Engelfchen voor ter; en en dreigend wantrouwen : zij werden te meer verbitterd ; op de verzekering der Afgezanten, dat dezelve alleen ter beveiliging der Scheepvaart ftrekte- beweerden zij, dat

«Se

Sluiten