Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsHegïe-

RI.NG.

Zeeflag tujfchen

de Rl i'

ter en Asi;ue.

43a GESCHIEDENIS

afkomst, die, van zijne vroegfle jeugd af bij de Zee opgewiegd , door verdiensten en roemrijke daaden v: n de laagfle tot de aanzienlijkfte posten was opgeklommen, en reeds den Lande proeven van Dapperheid en Zeebeleid gegeeven hadt (*). Met veel moeite liet hij, die reeds van alle Zee- en Krijgsgevaaren meende uitterusten , zich overhaalen, om op nieuw den Vaderlam'e dienst te doen.

De Ruiter, onder den tijtel van Fici-Commandeur aangefreid , liep uit, om een aanzienlijk getal Koopvaardijfchepen te geleiden , en op de t'huiskomenden te pasfen. Buiten de Hoofden, 'm't Kanaal, ontmoette hij de vijandlijke Vloot, onder bevel van George Askue, veertig Schepen fterk , waar onder twaalf van den eerden , en acht van den tweeden rang. De Ruiter hadt dertig Oorlogfchepen, waar van de twee grootften niet meer dan veertig Bukken voerden, en de overigen vier- , achtentwintig, of dertig, met zes Branders. Hij verdeelde de Koopvaardijfchepen in drie hoopen, dezelven plaatzende achter de drie verdeelingen zijner Vloote , de Koopvaarders, die eenigzins weerbaar waren, voor de anderen fchikkende. Naa de zijnen aangemoedigd te hebben , om voor 't lieve Vaderland en de Vrijheid der Zeevaardije te ftrijden, begon de flag, die hevig wa? e.i bloedig. De Engelfchen vlamden op den rijken buit, welken de overwinning hun beloofde ; de Hollanders haakten na de eer der zegenpraal en van

(*) Zie dit Deel van ons Tafereel, hier boven,

Sluiten