Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. fjj

we-den de Engelfchen mat nieuwe Schepen verfterkt.. z2 ce Vloot der itaaten was verzwakt, doordiende lafhartig uit den ftxijd te rug gebleevene Capiteinen zich van de duülernis bedienden , om afted uipen. De. Witte wilde , ondanks deeze ongelijkheid van magt, den ftrijd, 's anderendaags , hervatten , en «rondde na de Engelfchen toe; doch veelen volgden hem niet nzar eisch. Eene opkomende ftilte gaf gelegenheid tot het houden van eenen Krijgsraad, waai in de Ruiters vertoog over de ongelijkheid dei magt, en het vertoon van den ele.:: t z.^iavenden öaat zommiger Schepen , de Witte bewoog , om van dit opzet aftezien, en na ie Vaderlandfc'r-e Kust te ftevenen. Veelvuldig en fterk waren de klagten over de lafhartigheid en blooheid der gevegt fchuwende Zee - Capieinen: men be'Joot zelfs , hun gedrag te onderzoeken , en de fchuldigen te ftraffen. Het onderzoek werd aangevangen; doch zonder eenig gevolg : 't zij bet getal der fchuldigen te groot was , of cat de fchmdigflen te veelvoorfp-aaks hadden, en dat men dus den eenen om den anderen verfchoonde(*>

De Staaten , te meer haakende, om de overmagt op Zee te behouden, daar de Koophandel zeer veel nadeels leedt, benaarftigden zich , om eene Vlcot van rairn zeventig Zeilen in Zee te zenden: grootendeels waren het Koopvaard'jfcbepen , ten Oorloge toegerust. De dappere Tromp kreeg weder hetOp-

per-

(*) Brandt , Lteven var. de Rxiter, W\ 30 eaz. K 4

Staats»

Regez-

iu>g.

Overwia-

ning op

fc'ien, rc-icbea Diurris e;.r---

Sluiten