Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©er NEDERLANDEN. 44?

samenvoeging der Vijanden , en tastte de uitzeilenden zo heftig aan, datéénderzelveninde Iugtvloog, twee anderen zonken , en twee zich moesten overgeeven; één ontkwam het met de acht, die flegts een fchurgevegt van verre, en zich buiten het heetst van den ftrijd hielden. Heerlijk was deeze overwinning; doch ongelukkig kwam ze den Overwinnaar op zijn leeven te Haan. De tweede kogel, die in zijn Schip vloog , trof zijn rechterbeen zo gevaarlijk , dat men het onder de knie moest afzetten: aan deeze wonde overleedt hij te JJvorno, Zijn gebalzerad Lijk, na 't Vaderland gevoerd , werd te Amfterdam begraaven , in de Nieuwe Kerk, waar zijn Grafnaald zijnen naam vereeuwigd (*).

De Staaten , thans gediend door de bekwaamde en dapperfte Vlootvoogden , zouden zich hebben ' mogen flreelen met de hoope van overal te zegepraa- j len , indien hunne Schepen die des Vijands zowel ' in grootte als in aantal hadden geëvenaard. Tromp was over 't een en ander zo misnoegd , dat hij niet dan met geweldigen wederzin het Opperbevel weder aanvaardde, den Algemeenen Staaten en die van Holland verklaarende, de wijt niet te Willen hebben van de rampen, welken hij te getnoete zag, als hij met zulk eene Vloot den Vijand moest beltrijden. De Staaten gaven last tot den aanbouw van zestig Oorlogfchepen. Maar Tromp moest zee kiezen,

eer

(•) Aitzema, III. D bl. 747 • 750.765.797. Brandt, Leeven van dt Rutter, bl. 46.

L *

Staats-' Regee-

R1ÏNC.

Zeeflag

'ij

Wieuw' 'oort en Juin■erken,

Sluiten