Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

Straf eenige* Ca piteinea en Lui» csnaats.

Ongeluk' kige gevolgenvan deezen Oor log,

beklaagen bij de Weduwe van dien Held, haar verzekerende, dat men 's Mans dienst omtrent zijne NaakomeÜngfchap zou vergelden. Te Delft werd zijn Lijk, met groote flaafy, ter aarde befte'd . en hem ter gedagtenisfe een Marmeren Grafgevaarte opgerigt (*).

De Capiteinen en Luitenants, die, in de laatfle Zeetochten, zich aan lafhartigheid en phgtverzuiin fchendig fchuldig gemaakt hadden , leeden, op 'i Iterk aanhouden der Staaten van Holland, eerlang , ltraffc; eenigen werden gekielhaald ; anderen , met den flrop om den hals, te pronk gezet, vervolgens in eene geldboete verweezen , en , voor een aantal van jaaren, in het Tugthuis geplaatst; één werd de Degen voor de voeten gebroken, en hij voor fchelm weggejaagd; zommigen geraakten met eene geldboete viij (f).

Tot overmaat van ramp, werd 's Lands Vloot, die zich beroemde de Engelfchen genoodzaakt te hebben den Koophandel en de Zee vrij te laaten, daar men voorhadt, ze, den gebeden Winter, in Zee te houden, door eenen hevigen ftorm beloopen. Veele Schepen dreeven masüoos op 't ftrand , dertien vergingen in de diepte, en allen moesten, zwaar

be-

(*) Verbaal van Eeverr.ingk , bl. 100. Bly.<wyk, Delft, b;. 182. Refol. Rolt. 1653. bl. 430. 436. 438 448.

(f) Refol. Holl. 1653. H, 403.eni654.bl. 97. Thurtoe's Papers, I. 447. 507.

Sluiten