Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 459

Goes en Zlerikzee, Prinsgezinder} , op 't kusfen te helpen. Deeze tot hier toe weigerende Steden gewonnen zijnde, beflooten de Staaten van Zeeland, om, volgens het voorheen gemaak'.e ontwerp ter Algemeene Staatsvergadering , den Prins van Oranje tot Capitein - Generaal, en Graaf Willem tot zijnen Luitenant , voorteflellen (*). Het gefchiedde. Friesland en Groningen bedankten Zeeland met blijden harte. Gelderland, Utrecht en Overi'sfel verzogten alleen een Affchrift , 't zelve aan de bijzonre Staaten zendende. De Staaten van Holland, die deezen voorflag ter Algemeene Staatsvergadering te vergeefsch hadden zoeken te voorkomen, dugtten voor nieuwen tweefpalt, en dat men veelligt weder tot het doen eener Bezendinge aan de Steden zou komen, waarop zij bepaalden , dat geene Stad dezelve zou mogen ontvangen. Leyden alleen wilde hier in eerst niet bewilligen ; doch tradt , eerlang , in dezelfde maatregelen (f). Hierop ftelde men vast, een breed en beredeneerd Vertoog te vervaardigen , in 't licht te geeven , en aan de Gewesten te zenden. De Raadpenfionaris de Witt , die voor den Schrijver gehouden wordt, beweerde daar in de noodloosheid, en zelfs den ondienst, der ver-

hef-

(*) Aitzema, III. D. bl. 820. Holl. Merc. 1653. bi. do. Tiiurloe's Papers, I. p. 294. 300. 301. 339. 363. 364. Notul. Zeel. 1653. bl. 153.

Cf) Aitzema, III. D. bl. 826. Thürloe's Papers, L P- 359-375- Refol, Holl, 1653. bl. 395- 455-

Staats-

Reces-

ring.

Holland verzet zica tegen da verheffing van den PrinJ.

Sluiten