Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Per N E D E .R LANDEN. 461:

Gemeenebestgezlnde Partij fchadelijk , inzagen,

gaande gehouden (*) Met meer ernsts en ij-

yets zette men de Onderhandelingen bij de Noordfcne Mogenheden voort; doch de nieuwe Verbintemsfen , met Deenemarken aangegaan , maakten Zweeden koel en onverichiiiig (f). Eerstgeinelde Mogenheid liet zich beweegen , om tweeëntwintig Engelfche Schepen, met Scheeps- en Krijgsbehoeften gelaaden , in de Zond aantc houden, en derzelver laading te.verkoopen. Het Verdrag van Utkoop, wegens den Zondfchen Tol, in den;aareMDCXLIX. gemaakt, werd vernietigd , en een nieuw Verbond tusfchen den Koning en den Staat gefloten ; doch het hadt weinig gevolgs ten aandien van den Oorlog CD- f

In 't algemeen befpeurde mt?n eene te groote genegenheid tot de Engelfchen, om kragtdaadigen bijftand van elders te veraoopen. In Schotland en Ierland ontbrak het niet aan Lieden, Carel den II. gunstig, die aanbiedingen deeden van hunne Havens en Volk, met verzoek om Krijgsvoorraad , terwijl

de

CO Wicqüef. fcfv. VII. n. 375. de w[tt, Brieven, I. D. bl. 11,19 50.56. rsö. 172.184.279. enV. D.W.15. Aitzema , III. D. bl. 867. '-69.

(t) Wic^uef Liv. VI. p.353 3,-5. VII. p. 412.415. De Witt | B-tev. V. D. bi.3 . *o. 163. Aitzema , UI. D. bl.750 752. 760 795. S05.

(§) Ludlow's Mem. Vol. I. p. 361. Aitzema, M, D. bl. 790.

VI. Deel. 2. St. M

StaatsRege£-

rung.

Aa-bl--

diogen van rie Engelfche Ko • ningsgezinUen.

Sluiten