Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der, NEDERLANDEN. 47$

Volharden, om een einde van zaaken te hebben, zich daar mede te vrede zou houden, alzo hij wel voorzag, dat het van eene te lange nalleep zou zijn, alle de bijzondere Gewesten hier in te doen bewilligen (*).

Men moet erkennen, dat Cromwell's kundigheid van de gezindheid der Staaten van Holland op dit huk hem Merkte, oin 'ér op aantedringen. Zij zouden , ongetwijfeld, liever uit zichzelveh , en op eene min haatiijke wijze, dien ftap gedaan hebben, dan zo genooddwangd, als Overwonnenen , die de Wet van den Overwinnaar ontvingen. Maar Cromwell , ontrust over de beweegenisfen in de Veréénigde Gewesten, en de geneigdheid van veelen tot het Huis van Oranje, wilde hieromtrent niets toegeeven s hij liet Beverningk aanzeggen, dat hij van het huk der Uitfluitinge des Prinfen van Oranje niet zou af happen, zo de Staaten van Holland in 't bijzonder hem niet belooven wilden , 't geen , bij dit punt, van alle de Gewesten gevorderd was. Hij bleef'er bij tot naa het tekenen van 't Verdrag, verklaarende, „ dat hij dit in 't bijzonder in 't gemaak,, te Verdrag beöogd hadt, én dat Vrede en Oorlog „ hier van afhing (f)." Misfchien was die doortrap, te Staatkundige wel in zijn fchik, dat hij deeze vonk van verdeeldheid tusfchen de Gewesten aanblies.

De

- O Verh- van Bevern. bl. 270—279.

(t) Thurloe's Papers, II. p. 133. Refol, van

Conftd. bl. 3<5i

N 8

StaatsRegee-

RIKGo

Sluiten