Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

StaatsRegee-

RING.

Raadpleegin-

gen der St.-.acen vai Hol' land over de Uicfluiiing.

f*i Man. du Comte de GjUIche , Introduit, p. 36.

(Se GESCHIEDENIS

De Graaf de Guiche , veelal eer fcherp dan juist in zijne aanmerkingen , zegt 'er van: „ De Staat„ kunde van Cromwell was, den Prins van Oranje

wel van magt te ontzetten, maar niet hem geheel „ te bederven: hij wilde de Hollanders gaarne in die 5, huislijke verlegenheid laaten, ten einde zij te meer „ zouden fchroomen hem te mishaagen (*).'

Het geheim van dit gewigtig fl.uk was tot nog befloten gewee:t in den uauwen kring der twee Afgevaardigden , bij Ckomv. ell , en eenige Leden van de Regeeringe in den Haage. Men badt zich wel zorgvuldig gewagt 'er iets van te laaten blijken aan Jongestal , eii van de Perre was inmiddels te Londen overleden. Beverningk en Nieuwpoort konden den dringenden Protedor niets meer beloove:,, dan dat zij den Staaten van Holland kennis zoud. n geeven van zijnen eisch. Zij fchreeven na .den Haag. Het geheim moest nu opengelegd worden in de Vergadering der Staaten van Holland. Pan, voor de ontdekking, werden de Leden onder den ftriktten Eed van geheimhouding genomen. Op het leezen des voorflags van Cromwell , door den Raadpenfionaris de Wi;t , Honden alle de Leden verbaasd: en men wil, dat zij, die in 't geheim geweest waren, zich verbaasder dan de overigen aanHelden, en hevig .uitvoeren tegen eene Uitlluiting, welke zij in hun hart wenschten, doch 'er voor hemden,

Sluiten