Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegee-

ejng.

V

4g2 GESCHIEDENIS

te fluiten , dan Holland te berooven van het regt, om 'er een toe te benoemen , wanneer de belangen des Lands zulks vorderden. Doch , wanneer de Witt aandrong op de noodzaaklijkheid , om deeze raadpleeging ichielijk tot een Befluit te brengen, vroegen de Leden der Vergadering , tegen de Uitfluiting ijverende: Zijn wij tot het uilerfte gebragt, om de Wet van Cromwell te ontvangen ? Zullen wij dulden, dat hij meester worde , om , naar zijn welgevallen, onze Regeeringsvorm te hefchikken ? Is het billijk, dat hij Holland de vernederende en misdaadige noodzaaklijkheid oplegge , om zich onérkentelijk te toonen omtrent een Huis, 't welk de grond/lagen van V Gerneenebest gelegd heeft ? Edam voegde 'er bij, dat men liever in Oorlog moest blijven, dan den Vrede koopen op voorwaarden, die de Eer en Vrijheid van den Staat hoonden. —- Nogthans moest 'er in dit zo betwiste fluk een befluit genomen worden. Het meerendeel der Edelen Hemden voor de Uitfluiting , en de eerlte onder deezen was de Heer van Bliederode , fchoon door huwelijk OudOom des jongen Prinfen van Oranje (*). Hij voorzag, buiten twijfel, dat diens verheffing zijn gezag als Veidmaaifchalk zou verminderen. De Witt fpande al de kragt van zijne veel vermogende welfpreekenheid in, om alle de Leden éénpaarig voor de Uitfluiting te doen ftemmen; en floeg , toen dit

niet

(*) Basnage, p. 338. Wicqtjef.Liv. VIII.p.435*

Sluiten