Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 485

zij iTerkte en tegenwoordigheid van geest genoeg bezaten, om de fpijt, daar van gevoeld , te verbergen. Maar al dit woelen werkte ten nadeele. De Protector, des onderrigt, werd langs hoe onhandelbaarder, en drong de Afgezanten, de Acte, hun ter hand geheld, overteleveren. Zij deeden zulks op den twaalfden van Zomermaand: en hier mede kreeg de Vrede met Engeland eerst het volle beflag (*).

De Gewesten Gelderland, Utrecht en Qverijsfel waren vol Aanhangelingen van 't Huis van Oranje; doch , zints de Staaten van Holland verfcheiden der vermaardfle Familien in deeze Landfchappen, door het geeven van Krijgs -ampten , waar over zij befchikten, hadden weeten overtehaalen , was hunne

Partij daar niet weinig gelterkt. Overijsfel,

daarenboven, door verdeeldheden en huislijke twisten overhoop liggende, hadt weinig tijds , om zich met zaaken , den Staat in 't algemeen betreffende, te bemoeijen. Maar in Zeeland bezat het Huis van Oranje zo veel Goederen, dat de meesten daar voor 't zelve eene hoogagting voedden, terwijl deeze, in de overige Gewesten , meest gevonden werd bij 't Gemeen. Friesland en Groningen hingen geheel af van den Graaf van--Nasfau , hunnen Stadhouder, en konden met geen goed oog aanzien, dat de Hollanders voor altoos zich zogten te ontdaan van eenen Stadhouder (f).

Het

O Secr. Refol. Heil. 1654, l' P- bl. 143—151. (t; Wicquef, Liv. VIII. p. 44 r.

N 5

Sta at sRegee-

rikg.

Verfchillende gevoelensder Gewesten.

Sluiten