Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats» Regee-

hing.

m GESCHIEDENIS

Zulk een getuigenis, gevoegd bij 't bekende character van Cromwell, ontfiaat ons van geloof te geeeen aan 't geen men , ten dien opzigte , leest in de Gedenkfchriften van d'ëstr.ades, en in die van de Guiche. Zij beweerenbeiden, dat Cromwell bewijsRukken in handen hadt, {trekkende om te toonen, dat de Witt misbruik gemaakt hadt van het vertrouwen der Staaten, om den Protector tegen het Huis van Oranje te verbitteren. De Graaf d'Estrades vermeldt dit in eenen Brief , den eenëntwintigtten van Hooimaand des jaars MDCLXt, aan den Koning van Frankrijk gefchreeven (•) , verklaaiende't zelve

te

(*) Mem. de Güicke , Intr. p. 36. d'Estrades , Tom. I. p. 138.139. Wij zullen , in 't vervolg, nog beter zien, hoe ze«r de Brieven van den Graave d'Estrades van onnauwkeurigheden, zo in de gevallen als in de dag" tekeningen, krielen. Behalven dat ze , op verfcheidene plaatzen, fchijnen veranderd te zijn , is het eene uitgemaakte «aak, dat wij altoos niet afkonnen op 't geen de Staatsdienaars aan hunne Heeten fchrijven. Als afgerigte Staatkundigen, verzuimen zij geenzins hunne eigene belangen, terwijl zij zich geheel ingenomen met die huns Meesters vertoonen. Zij zijn altoos de fchroomvalligfle niet ten opzigte van een vertellingje: zij verdaan de kunst, bij uitfteekenheid om ze te fmeeden, als dezelven kunnen dienen, om de guust, in welke zij (laan, te bewaaren,of te vermeerderen : hier door blijk geeveude van 't groot vertrouvveu, 'c geen men in hen (telt. Zomtijds zelfs gelooven zij, het waare met het valfche te mogen vermen-

1*7

Sluiten