Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ssee. NEDERLANDEN, 499

derde hun misnoegen, 't Is , derhalven , niet te bevreemden, dat zij itemden in eene voorwaarde, (trekkende tot vernedering eener Pariije, bij hen gehaat en gewantrouwd. Zij fchroomden , vervolgens,-niet, den Afgevaardigden van Friesland, die verltonden, dat men het wantrouwen te Veel voets gaf, te gemoet te voeren , ,, dat zij reden hadden tot wantrouwen, en dat zij 't niet vreemd moes,, ten vinden , dat zij voor hunne veiligheid zorg w droegen (*)."

CO Wicquef. Liv. VIII. p. 450.

©4.

VIER.

Staats-

K egeering.

Sluiten