Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5oo GESCHIEDENIS

VIERENTWINTIGSTE BOEK.

Staat der Ferêénigde Gewesten tot den tweeden Oorlog met Engeland.

Zevende Tijdperk.

Holland doet de onlusten in de andere Gewesten be-

daaren. Verlies van Brazil. De Afri-

caanfcbe , Engelfche en Franfche Zeercovers beteugeld. De Staaten verdeedtgen de vrijheid van het Koorden tegen Zweeden. • Omwenteling in Engeland. ~— De Uitduiting vernietigd. —■- Ferbond met Carel den II. 1—- Ferbond en verdeeling der Nederlanden met Frankrijk. —Oost - Indifche zaaken. -— Koophandel. Geldmiddelen. —— Ijerklijke gefchillen. —- Zeden. « Geleerdheid en Wee ten-

fchappen.

Voordeelen van den Vrede voor Holland.

1654-

JjO)e Oorlog met Cromwell geëindigd zijnde, bevonden zich de Ferêénigde Gewesten in zulk eenen toeftand, als waar in zij, zints de oprigting van het Gerneenebest , nimmer verkeerden. De Krijgsmagt van den Staat vondt iich niet onder een édnig Hoofd: twee Gewesten alleen hadde.? eenen Stadhouder. Holland fpande alle poogingen in , om te toonen,

dat

Sluiten